Ontwerpen
Installaties

Oog voor veiligheid en preventie, een goed plan!

Sytec opereert autonoom en in nauwe samenwerking met de adviseur, de installateur en de eindgebruiker. Zo worden de concepten voorbereid die uiteindelijk het definitieve brandpreventieplan met de hierbij behorende programma’s van eisen voor de systemen opleveren. Het voorontwerp wordt bij voorkeur overlegd met de preventieafdeling van de plaatselijke Brandweer zodat de adviseur en de installateur een gefundeerde basis hebben om tot actie over te kunnen gaan. Sytec werkt hierna het plan in haar definitieve vorm uit tot de meest effectieve en efficiënte installatie die aan alle voorwaarden en voorschriften voldoet en jaren lang een positieve bijdrage aan uw preventieve eisen levert.

Neem direct contact op