Gas
Blussing

Gasblussing systemen

Brandgevaar in uw computerruimte is absoluut onwenselijk. Gasblussing in datacenters, computerruimten en patchruimtes is de beste oplossing om een brand te voorkomen / blussen. Blussystemen zijn veelal uitgerust met blusgas of bluspoeder. Een goed alternatief voor gasblussing is zuurstofreductie echter neemt het energierendement van uw datacenter of computerruimte af bij toepassing hiervan. De aanwezigheid van een brandblusinstallatie betekent bij brand het verschil tussen een korte procesonderbreking en een mogelijke bedrijfssluiting. Als u vragen heeft over blussystemen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen u dan projectmatig adviseren.

Neem direct contact op