Upgraden
installatie

Upgraden

Periodiek komen er releases uit van nieuwe software voor de brandmeld- en ontruimingssystemen. Indien tijdens het onderhoud, inspectie of een servicebezoek blijkt dat een upgrading noodzakelijk is voor het functioneren van de brandmeld- of ontruimingsinstallatie, dan zullen onze medewerkers u vooraf informeren over de noodzaak van deze upgrade en met u afstemmen wanneer deze gaat plaatsvinden. Met deze toepassing is uw systeem altijd functioneel conform de laatst geldende regelgeving.

Neem direct contact op