Gas-
Detectie

Gasdetectie

In parkeergarages, zoals onder appartementen complexen, hotels, kantoren en winkels bestaat het gevaar voor te hoge concentraties koolmonoxide, LPG, benzinedamp en stikstofdioxide. Een zorgvuldig ontworpen gasdetectiesysteem conform de regelgeving NEN 2443 (dat een ventilatie aanstuurt) kan voorkomen dat de lucht in een parkeergarage door bezoekers als ongezond en onplezierig wordt ervaren en dat er tijdig gevaarlijke situaties gesignaleerd worden.

Het ventilatiesysteem in de parkeergarage wordt dan aangestuurd door het gasdetectiesysteem op basis van een vooraf ingestelde concentratie gas. In koppeling naar een brandmeld- of ontruimingsinstallatie zorgt ervoor dat de hulpverleners gewaarschuwd worden. Per geïnstalleerde sensor mag men maximaal 400 m2 vloeroppervlak gedetecteerd worden. CO detectoren worden 1,5 mtr en LPG 0.15 mtr boven het vloeroppervlak geplaatst.

Ieder gasdetectiesysteem dient voorzien te zijn van een autonome voeding van minimaal 30 minuten. De tekstarmaturen met de tekst “zet motor af – verlaat de garage” van het gasdetectiesysteem dienen dusdanig geprojecteerd te zijn, dat het waarneembaar is binnen 30 mtr vanaf iedere plek in de garage. Het ontruimingssysteem dient te voldoen aan hetgeen is gesteld in de NEN 2575. Standaard detectoren dienen iedere 6 maanden gekalibreerd te worden.
De Smart sensoren kalibreren zich zelf hoeven alleen jaarlijks getest en onderhouden te worden.

Neem direct contact op